از اشتباهات خود بیاموزید (1)

بعد از دو هفته درس خواندن، روز آزمون فرصتی است برای ارزیابی آن‌چه فراگرفته‌ایم. فاصله‌ی دوهفته‌ای بین آزمون‌ها مانند یک پروژه است ولی اتمام آزمون به معنی اتمام پروژه نیست.بعد از دو هفته درس خواندن، روز آزمون فرصتی است برای ارزیابی آن‌چه فراگرفته‌ایم. فاصله‌ی دوهفته‌ای بین آزمون‌ها مانند یک پروژه است ولی اتمام آزمون به معنی اتمام پروژه نیست؛ بخش بسیار مهم پروژه، بعد از آزمون انجام می‌شود. اشتباهات در آزمون ریشه در دو عامل دارد:

الف) حواس‌پرتی (سؤالات دام‌دار، شک‌دار و...)

ب) اشکال علمی (یادگیری ناقص یا عدم یادگیری)

سؤالات اشتباهِ ناشی از حواس‌پرتی را نباید دست‌کم گرفت. گاهی در جلسه‌ی آزمون بر اثر خطای دید که ناشی از حواس‌پرتی و استرس است، علائم ریاضی را جابه‌جا استفاده می‌کنید یا به آخر سؤالات (است، نیست، درست، نادرست) دقت نمی‌کنید. برای رفع این موضوع، پیشنهاد می‌کنم این اشکالات را روی برگه‌ای با عنوان «برگه‌ی دقت کن» بنویسید.

به عنوان مثال می‌توانید بنویسید:

- از آزمون بعدی به علائم ریاضی دقت می‌کنم.

- از آزمون بعدی به آخر سؤالات دقت می‌کنم.

قبل از هر آزمون، نگاهی به این برگه بیندازید. مطمئناً در جلسه‌ی آزمون با دیدن سؤالات مشابه جرقه‌ای در ذهنتان زده می‌شود تا دیگر دچار اشتباهات مشابه نشوید.