پاسخ‌های اشتباه دلیل دارند

وقتی در بررسی سؤالات آزمون به سراغ نزده‌ها یا پاسخ‌های اشتباه می‌روید، برای خودتان دلایل متفاوتی پیدا می‌کنید.وقتی در بررسی سؤالات آزمون به سراغ نزده‌ها یا پاسخ‌های اشتباه می‌روید، برای خودتان دلایل متفاوتی پیدا می‌کنید. این دلایل، خاص هر فرد است، ولی در این بین یک چیز برای همه یکسان خواهد بود. تا به حال فکر کرده‌اید تفاوت اصلی این دو دسته سؤال چیست؟

سؤالات پاسخ اشتباه حاکی از یادگیری‌های ناقص شما در آن مبحث هستند و شاید هم عدم مطالعه‌ی کافی؛ ولی سؤالات سفید مربوط به قسمت‌هایی هستند که خودتان هم می‌دانید تسلط و یادگیری کافی بر آن ندارید.

این دو دلیل را مبنای کار قرار دهید و سپس روی تک تک سؤالات متمرکز شوید. شاید ابتدا تحلیل سؤالات آزمون کار دشوار یا زمان‌بری به نظر برسد ولی تأثیر آن در بلندمدت در برنامه‌ریزی صحیح، کاهش اشتباهات، افزایش میزان یادگیری و مدیریت زمان شگرف است.