حس خوب رقابت با خود

حس خوب پیروزی و رسیدن به هدف بسیار دلنشین است؛ اما باید دانست که چگونه می‌توان به آن دست یافت. داشتن حس رقابت آن هم با خود، از جمله عواملی است که با کمک آن می‌توان به موفقیت رسید.

حس خوب پیروزی و رسیدن به هدف بسیار دلنشین است؛ اما باید دانست که چگونه می‌توان به آن دست یافت. داشتن حس رقابت آن هم با خود، از جمله عواملی است که با کمک آن می‌توان به موفقیت رسید.

برای رقابت با خود، شناخت دقیق هدف و تلاش و کوشش مداوم و برنامه‌ریزی‌شده امری لازم و ضروری است. بدین منظور تکمیل دفتر برنامه‌ریزی بسیار کمک‌کننده خواهد بود. در این میان بررسی و مقایسه‌ی عملکرد خود در هر هفته و هدف‌گذاری برای بهبود و ارتقای آن با کمک این دفتر محقق خواهد شد. درواقع شما با خودتان در هفته‌های قبل رقابت خواهید کرد.

هم‌چنین داشتن تلاش و کوشش که وابسته به انگیزه و بزرگی هدفی است که دارید، شما را در رسیدن به هدفتان یاری خواهد کرد. فقط کافی است تصمیم بگیرید، مصمم باشید و به جلو حرکت کنید.

تمام این عوامل در کنار هم موجبات پیشرفت شما را فراهم خواهد کرد؛ پس تا می‌توانید تلاش کنید.