روش استفاده از دفتر برنامه‌ریزی

وقتی از دفتر برنامه‌ریزی استفاده می‌کنیدفراموش نکنیدکه هدف،نوشتن میزانساعات مطالعه نیست بلکه برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت مطالعه و افزایش میزان مطالعه‌ی مفید است.

روش استفاده از دفتر برنامه‌ریزی

دفتر برنامه‌ریزی مهم‌ترین ابزار برای ارزیابی خود است. در استفاده از دفتر برنامه‌ریزی نوشتن میزان ساعت مطالعه کافی نیست؛ زیرا ممکن است مدت‌زمان زیادی را صرف درس خواندن کنید اما به دلیل نداشتن تمرکز کافی هنگام خواندن یا عوامل و افکار مزاحم، مطلبی را که می‌خوانید به‌خوبی یاد نگیرید و این‌کهمقدارمطالعه‌ی شما نسبت به ساعاتی کهصرف مطالعه کرده‌اید خیلی کم شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنم علاوه بر نوشتن میزان ساعت مطالعه‌ی خود، تعداد صفحاتی کهخوانده‌اید و تعداد تمرین‌هایی را که توانسته‌اید حلکنید یادداشت کنید تا متوجه شوید چه‌قدر از زمانی که صرف مطالعه کرده‌اید مؤثر و مفید بودهاست. به این ترتیب ترغیب می‌شوید که روزبه‌روز میزان مطالعه‌ی مفید خود را بیش‌تر کنید و با دقت و تمرکز بیش‌تری درس بخوانید.

وقتی از دفتر برنامه‌ریزی استفاده می‌کنیدفراموش نکنیدکه هدف،نوشتن میزانساعات مطالعه نیست بلکه برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت مطالعه و افزایش میزان مطالعه‌ی مفید است؛ بنابراین در پر کردن دفتر برنامه‌ریزی،با خود صادق باشید تا بتوانید به نقاط ضعف و قوت خود پی ببرید. راهکارهایی را که باعث پیشرفت شما در مطالعه شده است یادداشت کنید و سعی کنید آن‌ها را در برنامه‌ریزی خود بیش‌تر به کار بگیرید.به علاوهدر پایان هفته می‌توانید با بررسی دفتر برنامه‌ریزی ونحوه‌یعملکردتان،دفتر برنامه‌ریزی رامشاوری برای برنامه‌ریزی هفته‌ی بعد قرار دهید.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب
تعادل شیمیایی از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم رياضي)
دبیر : فرزاد نجفی کرمی