ستاره‌ی آبی

کار درست و منطقی این است که مطالعه با کتاب درسی آغاز شود.کار درست و منطقی این است که مطالعه با کتاب درسی آغاز شود. با این کار مفاهیم اصولی و پایه‌ای هر درس را به‌خوبی یاد می‌گیرید. تمرین‌‌های کتاب درسی و به طور کلی تمرین تشریحی، مفاهیم اولیه را در ذهن شما تثبیت می‌کند.

برای پاسخ‌گویی به سؤالات آزمون‌‌ها یا هر سؤال تستی دیگری لازم است بر مباحث درسی تسلط کامل پیدا کنید. پس باید قدم بعدی را بردارید که همان استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی تستی است.

در بازی پرتاب حلقه از فاصله‌ی نزدیک شروع می‌کنیم. هر بار که پرتاب موفقی داشته باشیم یک گام به عقب برمی‌داریم و فاصله را بیش‌تر می‌کنیم. این روند تدریجی باعث می‌شود جزئیات را به‌خوبی در نظر بگیریم و پرتاب موفقی داشته باشیم.

کتاب تست مناسب هم باید از این قاعده پیروی کند. ابتدا سؤالات ساده، نسبتاً ساده، نسبتاً دشوار و بعد سؤالات دشوار را قرار دهید تا با پاسخ‌گویی به هر سؤال یک نکته‌ی آموزشی جدید بیاموزید و برای سؤالات بعدی آماده‌تر شوید.

کتاب‌های آبی کانون به‌خوبی این قاعده را در پیش گرفته‌اند و سؤالات استاندارد را دقیقاً بر همین اساس اولویت‌بندی کرده‌اند تا شما در یک روند منطقی، هدفمند و اصولی بر مباحث درسی تسلط پیدا کنید.

هر دانش‌آموز مصمم و هدفمندی همه‌ی تلاش خود را برای بهتر شدن خواهد کرد. استفاده از کتاب‌های استاندارد باعث می‌شود تلاش و جدیت‌تان نتیجه دهد.