فکری نو

باز آمد بوی ماه مهر؛ ماه مهربان، ماهی که در آن کیف و کفش‌های مدرسه را نونوار می‌کنیم و فکر خرید لوازم‌التحریر جدید برای شروعی نو هستیم.باز آمد بوی ماه مهر؛ ماه مهربان، ماهی که در آن کیف و کفش‌های مدرسه را نونوار می‌کنیم و فکر خرید لوازم‌التحریر جدید برای شروعی نو هستیم.

آیا برای شروعی نو و نیکو و پایانی عالی فقط نونواری وسایل و لوازم کاری جدید کافی است؟

قطعاً پاسخ خیر است. برای داشتن پایانی نیکو و پیروزی در طول مسیر باید فکری نو داشت. اگر در سال‌های پیش موفق بوده‌اید دلایل موفقیت و پیروزی‌تان را بررسی کنید و پس از کشف دلایل، آن‌ها را به سال جدید بیاورید و از آن‌ها بهره ببرید. اگر سال‌های تحصیلی گذشته برای‌تان چالش‌برانگیز بوده است برای سال جدید چالش‌ها را پیش‌بینی کنید تا بتوانید در صورت وقوع آن‌ها، تصمیمات شایسته‌ای بگیرید.

برای شروعی جدید و پایانی نیکو، فکری نو داشته باشید.