مطالعه‌ی درس فارسی

با توجه به چند آزمونی که پشت سر گذاشتید و عملکردی که در درس فارسی داشتید، تصمیم گرفتم کمی در مورد روش مطالعه‌ی این درس صحبت کنم.با توجه به چند آزمونی که پشت سر گذاشتید و عملکردی که در درس فارسی داشتید، تصمیم گرفتم کمی در مورد روش مطالعه‌ی این درس صحبت کنم.

بیش‌ترین سؤالات این درس مربوط به معنی و درک شعر و قرابت معنایی است. پس برای شروع کار و هدف‌گذاری دقیق از این قسمت شروع کنید.

سعی کنید به شعرهای کتاب درسی تسلط کامل داشته باشید؛ یعنی معنی دقیق کلمه‌ها و جمله‌ها را به خاطر بسپارید و موضوع شعر را به صورت داستان برای خودتان بیان کنید. زمانی که سؤال به شما می‌گوید کدام گزینه با بیت مشخص‌شده هم‌معنی است، سعی کنید کلمات کلیدی را پیدا کنید تا راحت‌تر به جواب برسید. کلمه‌ی کلیدی همان کلمه‌ای است که شاعر در مورد آن صحبت می‌کند.

زیاد شعر بخوانید. این کار به شما کمک می‌کند که راحت‌تر به مفهوم کلی شعرهای مختلف پی ببرید.