نوروز 96

منابع مطالعاتی شما کدام است؟

مسلماً پاسخ‌های متعددی را خواهید شنید؛ زیرا شرایط مطالعاتی و منابع درسی هر دانش‌آموز با دیگری متفاوت است.بهترین سؤالی که می‌شود از هر دانش‌آموزی پرسید این است که منابع مطالعاتی شما برای درس خواندنتان چیست؟

مسلماً پاسخ‌های متعددی را خواهید شنید؛ زیرا شرایط مطالعاتی و منابع درسی هر دانش‌آموز با دیگری متفاوت است.

هدف ما از طرح این سؤال، آگاه‌سازی شما برای درک بهتر منابع مطالعاتی شماست.

این نکته را فراموش نکنید که قدم اول برای آغاز مطالعه، انتخاب صحیح و مناسب منبع مطالعاتی است و منابع مطالعاتی چیزی غیر از کتاب درسی و کمک‌آموزشی نخواهد بود.

بهترین و کامل‌ترین منبع در این زمان تا پایان تابستان، کتاب تابستان است.

با شروع مدارس و آغاز درس خواندن منابع گسترده‌تر خواهند شد. اصلی‌ترین ابزار برای شروع کار، کتاب درسی است. بعد از آن، انتخاب و حل کتاب‌های کار کانون است که منبع اصلی سؤالات شامل تمرین‌ها و مطالب درسی متناسب با مباحث کتاب درسی شماست.

مرحله‌ی بعد حل نمونه‌سؤالات امتحانی است. کتاب پرتکرار می‌تواند بهترین منبع برای حل سؤالات امتحانات کشوری باشد.

در کانون برای مرحله به مرحله از مطالعه‌ی شما کتاب‌های متعددی وجود دارد: کتاب‌های آبی، زرد، بنفش و... هر کدام مختص به بازه‌ی خاصی در مرحله‌ی مطالعاتی شماست.

منابع خود را به‌موقع و مناسب با وضعیت درسی خود انتخاب کنید و مطمئن باشید.

دنباله ها از دیفرانسیل
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : احسان کریمی