نکاتی برای افزایش درک مطلب

یکی از موارد مهم برای موفقیت در امر تحصیل این است که باید مطالب را بفهمیم و درک کنیم و صرفاً حفظ کردن مطالب کافی نیست.یکی از موارد مهم برای موفقیت در امر تحصیل این است که باید مطالب را بفهمیم و درک کنیم و صرفاً حفظ کردن مطالب کافی نیست. بهترین و اصولی‌ترین کار این است که برای به خاطر سپردن مطالب ابتدا باید معنای آن را فهمید؛ چون در این صورت مطالب بهتر در حافظه ثبت و نگهداری می‌شوند و در حافظه‌ی بلندمدت می‌مانند. درواقع باید گفت هر چه ادراک و دریافت بهتر باشد، یادگیری و یادآوری مطالب نیز آسان‌تر می‌شود.

چند نکته‌ی مهم درباره‌ی مطالعه و درک مطلب:

  • در مطالعات خود تنوع ایجاد کنید.

  • اطلاعات عمومی خود را افزایش دهید.

  • برای یادگیری در اوقات تلف‌شده و مهمانی‌ها و مسافرت‌ها مطالبی به صورت یادداشت به همراه خود داشته باشید.

  • به نکاتی که به فهم مطلب کمک می‌کند توجه کنید.

  • از تجربیات دیگران استفاده کنید.

  • مطالب را خلاصه‌نویسی و دوره کنید.

  • از تکنیکی منظم و منسجم استفاده کنید.

  • همیشه به دنبال نکات مهم و کلیدی باشید.

  • با تمرکز و توجه کامل مطالعه کنید و درباره‌ی اطراف خود زیاد وسواس نداشته باشید.

  • سعی کنید فکرتان را از چیز‌های غیر ضروری و بی‌ارزش پاک کنید.