نوروز 96

هدف‌گذاری برای دین و زندگی

دین و زندگی دومین درسِ پرضریب در درس‌های عمومی، پس از ادبیات، با ضریب 3 است.دین و زندگی دومین درسِ پرضریب در درس‌های عمومی، پس از ادبیات، با ضریب 3 است. سؤالات این درس بیش‌تر آیه‌محور به سمت مفهومی شدن و به چالش کشیدن دانش‌آموزان است. با خودباوری و هدف‌گذاری روی این درس می‌توانید درصد بالایی در کنکور به دست آورید. اصول زیر را هم مد نظر داشته باشید:

1. خواندن دقیق متن کتاب درسی و خط کشیدن زیر نکات مهم کتاب

2. درس‌نامه‌ی کتاب تست را مرور کنید و نکات جدید را وارد کتاب کنید.

3. آیات و اشعار را حفظ کنید و یک کلمه از شعر یا آیه که برای‌تان جالب است به ذهن بسپارید تا با دیدن آن، آیه را به یاد بیاورید.

4. کنار هر پاراگراف، آیه‌ای را که به آن ارتباط دارد بنویسید.

5. از حافظه‌ی تصویری خود استفاده کنید و از درس عکس‌برداری کنید.

6. بعد از دو روز تست‌های استاندارد بزنید.

به دلیل فرّار بودن این درس، سعی کنید طی دو هفته، 3 بار مطالب را بخوانید. یک بار دقیق بخوانید و بعد از 2 روز تست بزنید. هفته‌ی بعد نیز مرور کنید تا در حافظه‌ی بلندمدت شما ثبت و ضبط شود.