کیفیت تولید علم ایران از کمیت آن در دنیا پیشی گرفت

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام خبر برتری سهم جهانی کیفیت بر کمیت تولید علم ایران برای اولین بار، گفت: سهم ایران از مقالات پراستناد دنیا از دو درصد گذشت.

کیفیت تولید علم ایران از کمیت آن در دنیا پیشی گرفت

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام خبر برتری سهم جهانی کیفیت بر کمیت تولید علم ایران برای اولین بار، گفت: سهم ایران از مقالات پراستناد دنیا از دو درصد گذشت.

به گزارش ایسنا دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: مقالات یک درصد برتر مقالاتی هستند که بالاترین میزان اثرگذاری را در دنیای علم دارند. استناد به مفهوم استفاده است و مقالاتی که استناد بیشتری دریافت می‌کنند، از میزان استفاده بالاتری نیز برخوردار هستند.

سرپرست ISC افزود: برای انتخاب مقالات یک درصد برتر، در ابتدا پایگاه استنادی تامسون رویترز (آی.اس.آی) مقالات منتشر شده در مجلات دنیا را در ۲۲ رشته موضوعی قرار می‌دهد و سپس در هر سال مقالات را بر حسب تعداد استنادها مرتب سازی می‌کند. یک درصد از مقالات برتر در هر یک از ۲۲ رشته موضوعی در هر سال انتخاب و به عنوان مقالات پراستناد معرفی می‌شوند. پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) موسسه تامسون رویترز (آی.اس.آی) همیشه مقالات پراستناد در ۱۰ سال اخیر را شناسایی کرده و ارائه می‌دهد.

دهقانی اظهار کرد: تعداد مقالات یک درصد برتر ایران از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی تعداد ۳۱ مقاله پراستناد منتشر کرده بود. این رقم در سال ۲۰۰۷ میلادی به ۵۶ مورد افزایش یافت و سپس در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۴۰ مورد کاهش یافت. در سال ۲۰۰۹ تعداد مقالات پراستناد ایران به ۵۳ مورد رسید. هر چند تعداد این مقالات در سال ۲۰۱۰ به ۸۸ مورد رسید، اما تعداد این مقالات در سال ۲۰۱۱ به ۷۵ مورد رسید.

وی افزود: در سال ۲۰۱۲ مجددا تعداد این مقالات افزایش یافته و به ۱۰۶ مورد افزایش یافت و از این سال به بعد به طور مرتب افزایش تعداد مقالات پراستناد کشور را شاهد هستیم. در سال ۲۰۱۳ تعداد مقالات پراستناد کشور به ۱۴۸ مورد و در سال ۲۰۱۴ به ۱۸۹ مورد رسید. در سال ۲۰۱۵ تعداد این مقالات مجددا افزایش یافته و به ۲۲۵ مورد افزایش یافت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر از نظر میزان رشد مقالات یک درصد برتر جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ رتبه دوم دنیا را دارد. اطلاعات سال ۲۰۱۶ هنوز کامل نشده است و تعداد مقالات پراستناد ایران در این سال ۱۲۸ مورد است.

کیفیت تولید علم ایران از کمیت آن در دنیا پیشی گرفت


دهقانی در ادامه گفت: تعداد مقالات پراستناد دنیا متناسب با افزایش میزان تولید علم دنیا همیشه از یک سیر صعودی برخوردار بوده است. تعداد این دسته از مقالات از ۹۹۶۷ مورد در سال ۲۰۰۶ به ۱۵۳۸۱ مورد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۶ تاکنون تعداد این مقالات ۶۱۶۸ مورد بوده است.

کیفیت تولید علم ایران از کمیت آن در دنیا پیشی گرفت


بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، وی افزود: کل کمیت تولید علم دنیا در سال ۲۰۰۶ نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار مدرک بود که در سال ۲۰۱۵ به حدود دو میلیون و ۴۸۰ هزار مدرک رسید. همچنین، از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون کمیت علم دنیا یک میلیون و ۲۸۰ هزار مورد بوده است.

کیفیت تولید علم ایران از کمیت آن در دنیا پیشی گرفت


دهقانی افزود: کمیت تولید علم ایران در پایگاه استنادی آی.اس.آی از ۹۱۹۹ مورد در سال ۲۰۰۶ هم اکنون به رقم ۳۷۱۴۶ مورد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. کمیت تولید علم از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون ۲۲۹۴۶ مورد بوده است.

کیفیت تولید علم ایران از کمیت آن در دنیا پیشی گرفت


سرپرست ISC خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن سهم ایران از کل تولید علم دنیا مشاهد می‌شود که کشور در سال ۲۰۰۶ میلادی نیم درصد از کمیت تولید علم دنیا و همچنین ۰.۳ درصد از مقالات یک درصد برتر دنیا را داشته است. از سال ۲۰۱۳ میلادی سهم ایران از مقالات پراستناد دنیا از مرز یک درصد گذشت. در سال ۲۰۱۴میلادی سهم ایران از مقالات یک درصد برتر دنیا ۱.۳ درصد بود که در سال ۲۰۱۵ میلادی به ‍‍۱.۵ درصد رسید. از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون سهم ایران از مقالات پراستناد دنیا ۲.۱ درصد است. سهم ایران از کل کمیت علم دنیا در سال ۲۰۱۶ هم اکنون حدود ۱.۸ درصد است؛ بنابراین می‌توان مشاهده کرد که برای نخستین بار سهم ایران از مقالات پراستناد دنیا از سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا بیشتر شده است.

کیفیت تولید علم ایران از کمیت آن در دنیا پیشی گرفت