موفقیت برادران کانونی نمایندگی بافت

موفقیت دو فرزند این خانواده در کنکور سراسری و آزمون استعدادهای درخشان برای بنیاد علمی آموزشی قلم چی هم افتخار بزرگیست.سال 95 برای خانواده آقای حمزه نژادی سالی به یاد ماندنی شد. 

موفقیت دو فرزند این خانواده در کنکور سراسری و آزمون استعدادهای درخشان برای بنیاد علمی آموزشی قلم چی نیز افتخار بزرگیست. 

محمدصادق حمزه نژادی رتبه 962 منطقه 3 , دانشجوی رشته داروسازی - کرمان  با 2 سال سابقه کانونی 

 علی حمزه نژادی قبولی پایه ششم مدرسه تیزهوشان با 2 سال سابقه کانونیموفقیت برادران کانونی نمایندگی بافت

                                          

                                  حضور آقای رجبی پور در جشن تجلیل از برترین های کنکور سراسری 95موفقیت برادران کانونی نمایندگی بافت