آغاز ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه‌ها

نتایج کنکور سراسری و دوره‌های کارشناسی با آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد و پذیرفته شدگان از امروز می‌توانند برای ثبت‌نام به مراکز محل قبولی مراجعه کنند.

آغاز ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه‌ها

نتایج کنکور سراسری و دوره‌های کارشناسی با آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد و پذیرفته شدگان از امروز می‌توانند برای ثبت‌نام به مراکز محل قبولی مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، نتایج کنکور سراسری و همچنین دوره‌های کارشناسی باآزمون دانشگاه آزاد هفته گذشته بر روی سایت سازمان سنجش و سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد قرار گرفت.

پذیرفته‌شدگان مراکز آموزش عالی در زیرنظام‌های مختلف از امروز شنبه سوم مهرماه می‌توانند برای ثبت‌نام اقدام کنند.

پذیرفته‌شدگان می‌توانند بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش بنا به حرف اول نام خانوادگی خود از امروز تا پایان هفته برای ثبت‌نام اقدام کنند.

داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺰﯾﻨﺶ‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎی ﺑـﺎ آزمون دانشگاه آزاد در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ/ﻣﺤﻞ/ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻓﻘﻂ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ/ﻣﺤـﻞ‌ﻫـﺎی اﻋـﻼم ﺷﺪه ثبت نام کرده و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

در اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد زمان ثبت نام، شرایط خاص، شرایط ثبت نام اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧـﺎرﺟﯽ وزارت ﮐﺸﻮر،محل و مدارک ثبت نام، حق استفاده از ﺳــﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨــﺪﮔﺎن و اﯾﺜــﺎرﮔﺮان،شهریه، خدمات آموزشی و حق بیمه و شرایط قبول شدگان ذخیره اعلام شده است.

منبع :

پاسخ تلفنی به سوالات شما و برنامه ریزی شخصی

برنامه ریزی روزانه و زمان بندی صحیح برای مطالعه در ایام امتحانات و دوران جمع بندی کدام است؟
مناسب ترین کتاب ها برای دوران جمع بندی ؟
بهترین تغذیه برای افزایش حافظه و کاهش خواب آلودگی و خستگی کدام است؟ چگونه تمرکزم را در حین مطالعه بالا ببرم؟
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب