اعلام زمان برگزاری مراحل نهایی لیگ دوومیدانی

زمان برگزاری مرحله پایانی مسابقه‌های دوومیدانی باشگاه‌های کشور اعلام شد.

زمان برگزاری مرحله پایانی مسابقه های دوومیدانی باشگاه های کشور اعلام شد.

به گزارش ایسنا، در حالی که قرار بود مسابقه های دوومیدانی بخش مردان روزهای پنجم و ششم مهر ماه برگزار شود این رقابت ها به زمان دیگری موکول شد.

مرحله نهایی بخش مردان ۱۳ و ۱۴ مهر ماه انجام می شود.

نفت تهران شانس اصلی کسب عنوان قهرمانی این رقابت هاست.

در بخش زنان نیز دانشگاه مدعی اصلی قهرمانی است و سرنوشت قهرمان روز نهم مهر تعیین می‌شود. این مرحله طی دو روز یعنی هشتم و نهم  مهر برگزار می‌شود.

منبع :