برگزاری نمایشگاه کتاب‌های درسی دست دوم در ایتالیا

هرساله در آستانه آغاز سال تحصیلی در ایتالیا نمایشگاهی از فروش کتاب‌های درسی دسته دوم در شهرهای مختلف این کشور برگزار می‌شود و میلیون‌ها یورو صرفه جویی برای دولت و خانواده‌ها به همراه دارد.هرساله در آستانه آغاز سال تحصیلی در ایتالیا نمایشگاهی از فروش کتاب های درسی دسته دوم در شهرهای مختلف این کشور برگزار می شود و میلیون ها یورو صرفه جویی برای دولت و خانواده ها به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا به نقل از یورو نیوز، سنت استفاده از کتاب های دست دوم در میان دانش آموزان ایتالیایی تبدیل به سنت رایجی شده است که هرساله مورد توجه خانواده های ایتالیایی  است.

 

هدف از گسترش این طرح در مدارس ایتالیا علاوه بر صرفه جویی اقتصادی، فرهنگ سازی نگهداری درست از کتاب است و اینکه کتاب وسیله ای یک بار مصرف نیست.از این رو دانش آموزان تشویق می شوند تا کتاب های خود را مرتب نگه دارند تا بتوانند آن را به فروش برسانند.

هرساله در آستانه آغاز سال تحصیلی در ایتالیا نمایشگاهی از فروش کتاب های درسی دسته دوم در شهرهای مختلف این کشور برگزار می شود و میلیون ها یورو صرفه جویی برای دولت و خانواده ها به همراه دارد.

منبع :