اولین عکس‌های رنگی تاریخ

عکس‌های Photochromes عکس هایی هستند که به صورت دستی از نگاتیوهای سیاه و سفید رنگ شده اند.عکس های Photochromes عکس هایی هستند که به صورت دستی از نگاتیوهای سیاه و سفید رنگ شده اند.

وبسایت ساعت 24: عکس های Photochromes عکس هایی هستند که به صورت دستی از نگاتیوهای سیاه و سفید رنگ شده اند. این تکنیک که در دهه ی ۱۸۸۰ درست شده بود عکس های سیاه و سفید آن زمان را به شکل چشم نوازی رنگی می کرد آن هم در زمانی که خود عکاسی اولین قدم هایش را برمی داشت.
 
اولین عکس‌های رنگی تاریخThe Praça da Ribeira in Porto, Portugal - 1903

اولین عکس‌های رنگی تاریخ   آبشار استاباک در سوئد - 1900

اولین عکس‌های رنگی تاریخآبشار راین در سوئد - 1890

اولین عکس‌های رنگی تاریخبازار ایتالیا - 1899


اولین عکس‌های رنگی تاریخ

پهلو گرفتن کشتی در الجزره - 1896منبع :