تجهیزکتابخانه دبیرستان (دوره دوم ) طلیعه نورالمهدی قوچان

تجهیزکتابخانه دبیرستان (دوره دوم ) طلیعه نورالمهدی در شهرستان قوچانبنیاد علمی آموزشی قلم چی،کتابخانه دبیرستان دوره دوم طلیعه نورالمهدی را در روستای فرخان از توابع شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی را تجهیز نمود.  

این مرکز درسال1392 تاسیس شده و در سال جاری 60 دانش آموز دختر را در مقطع دوره دوم دبیرستان تحت پوشش دارد .

اقلام اهدایی به این مرکز شامل : 5 قفسه کتابخانه ، 4 میز مطالعه و 10 صندلی  می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 40/000/000 ریال (4میلیون تومان) می باشد که مبلغ 32/000/000 ریال (3میلیون و‌‌200 هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 8/000/000 ریال (800 هزارتومان) از سوی خانم محمودیان نماینده بنیاد درشهرستان قوچان پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،511 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه دبیرستان (دوره دوم ) طلیعه نورالمهدی قوچان


تجهیزکتابخانه دبیرستان (دوره دوم ) طلیعه نورالمهدی قوچان