تجهیزکتابخانه خوابگاه فاطمه الزهرا (س) در شهرستان مریوان

تجهیزکتابخانه خوابگاه فاطمه الزهرا (س) در شهرستان مریوانبنیاد علمی آموزشی قلم چی،کتابخانه خوابگاه شبانه روزی دخترانه فاطمه الزهرا (س) در شهرستان مریوان از توابع استان کردستان را تجهیز نمود.  

این مرکز درسال 1385 تاسیس شده و در سال جاری 150 دانش آموز دختر در مقاطع دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه از مدارس مختلف شهرستان در این خوابگاه ساکن می باشند.

اقلام اهدایی به این مرکز شامل : 5 قفسه کتابخانه ، 5 میز مطالعه دونفره ،4 میز مطالعه شش نفره و 24 صندلی  می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 54/540/000 ریال (5میلیون و 454 هزارتومان) می باشد که مبلغ 42/800/000 ریال (4میلیون و‌‌280هزارتومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 11/740/000 ریال (1میلیون و 174هزارتومان) از سوی آقای صمدی نماینده بنیاد درشهرستان مریوان پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،508 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه  خوابگاه فاطمه الزهرا (س) در شهرستان مریوان

تجهیزکتابخانه  خوابگاه فاطمه الزهرا (س) در شهرستان مریوان