بچه‌ها کاغذ و تا - سگ دریایی

رنگ‌های پیشنهادی: نارنجی، قهوه‌ای یا هر رنگ دیگری که دوست دارید!

رنگ‌های پیشنهادی: نارنجی، قهوه‌ای یا هر رنگ دیگری که دوست دارید!

به الگو نگاه کنید:

1. کاغذ را مطابق شکل از وسط تا کنید تا خط تا ایجاد شود و به حالت اول برگردانید.

2 و 3. از روی خطوط نقطه‌چین به سمت خط مرکز تا بزنید.

4. با دقت قسمت‌هایی را که با پیکان نشان داده شده است، به صورت پاکتی باز کنید.

5. بالا و پایین آن را صاف کنید تا مثلثی‌شکل شود.

6. از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

7. برگردانید.

8. به صورت پله‌ای تا بزنید.

9. از وسط تا بزنید.

10. از روی خطوط نقطه‌چین تا بزنید تا خط تا ایجاد شود؛ سپس قسمتی را که با پیکان نشان داده شده است به صورت پاکتی تا بزنید.

11. از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

12. برگردانید و از روی خط نقطه‌چین تا بزنید.

13. صورت را نقاشی کنید.

بچه‌ها کاغذ و تا - سگ دریایی

بچه‌ها کاغذ و تا - سگ دریاییمنبع :

پشتیبانی و مشاوره انتخاب رشته کنکور 96
در رشته دلخواهتان با چه رتبه ای قبول می شوید ؟
پاسخ به سوالاتی درباره انتخاب رشته دانشگاه آزاد، ظرفیت مازاد ، شهریه ها ، پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد ، نحوه چیدمان رشته ها ، رشته های بدون کنکور و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب