بچه‌ها نقطه به نقطه - کوسه و پسرک موج‌سوار

نقاشی‌های نقطه به نقطه تنها وصل کردن اعداد به یکدیگر نیست.کوسه و پسرک موج‌سوار را نقاشی کنید

نقاشی‌های نقطه به نقطه تنها وصل کردن اعداد به یکدیگر نیست.

در این صفحه یاد بگیرید چگونه برای کشیدن یک نقاشی زیبا خطوط را با ظرافت و زیبایی به هم وصل کنید. سپس تمرین رنگ‌آمیزی کنید. ابتدا نقاط را بر اساس شماره با دقت به هم وصل کنید و بعد به دلخواه رنگ‌‌آمیزی کنید.

بچه‌ها نقطه به نقطه - کوسه و پسرک موج‌سوار