درس خواندن در تابستان و یک نکته

مهم‌ترین ویژگی برنامه‌ی تابستان تسلط بر درس‌های سال قبل و آشنایی با درس‌های سال بعد خواهد بود.این مقاله توسط محمدرضا محمدزاده نوشته شده است.

با توجه به این‌که برخی از دانش‌آموزان در تابستان درس خواندن را رها می‌کنند اهمیت این ایام بیش‌تر آشکار می‌شود و بدون شک افرادی که برخلاف دیگران از تابستان برای درس خواندن استفاده می‌کنند در راه رسیدن به هدف بسیار موفق‌تر خواهند بود. 

مهم‌ترین ویژگی برنامه‌ی تابستان تسلط بر درس‌های سال قبل و آشنایی با درس‌های سال بعد خواهد بود.

نادیده گرفتن همین امر به ظاهر کوچک می‌تواند تبعات ناگواری به همراه داشته باشد. با خودتان نگویید که من درس‌های سال قبل را بلدم و نیازی به خواندن ندارم؛ زیرا تجربه نشان داده است که این افراد درنهایت شکست خواهند خورد ولی اگر سرعت مطالعه‌ی درس‌های سال قبل را بیش‌تر کنید و بیش‌تر به حل تمرین و تست مبادرت ورزید به هدف خود خواهید رسید.