درس خواندن در تابستان و برنامه‌ریزی برای آن

کتاب تابستان با در نظر گرفتن نگاه به گذشته و آینده بسیار مفید خواهد بود.تعطیلی سه‌ماهه نتیجه‌اش عملاً فراموشی مطالب درسی است. با برنامه‌ریزی صحیح و دقیق می‌توان خود را برای مهرماه آماده کرد و پیوستگی درسی خود را در تابستان حفظ کرد؛ بنابراین دانش‌آموزان روزانه با چندین ساعت مطالعه می‌توانند هم تسلط بر درس‌های سال گذشته را بیش‌تر کنند و هم ضعف‌های خود را در این درس‌ها جبران کنند. در عین حال با مطالعه‌ی درس‌های سال آینده  نسبت به سایر دانش‌آموزان آماده‌تر خواهند بود و این پیش‌خوانی باعث می‌شود در آغاز سال، درس‌ها را سریع‌تر یاد بگیرند و باعث پیشرفت عملکرد آن‌ها می‌شود.

کتاب تابستان با در نظر گرفتن نگاه به گذشته و آینده بسیار مفید خواهد بود. دانش‌آموزان با خواندن این کتاب، هم ضعف‌های درس‌های سال قبل خود را جبران می‌کنند و هم با درس‌های سال آینده و نکات کلیدی آن‌ها آشنا خواهند شد؛ بنابراین در مهرماه نسبت به هم‌کلاسی‌های خود آرامش بیش‌تری دارند و تسلطشان بر مطالب بیش‌تر خواهد بود.