برنامه‌ی راهبردی و دفتر برنامه‌ریزی

اساس کانون بر سه رکن استوار است: برنامه‌ریزی، خودآموزی، خودباوری.

برنامه‌ی راهبردی و دفتر برنامه‌ریزی

اساس کانون بر سه رکن استوار است: برنامه‌ریزی، خودآموزی، خودباوری.

در این مقاله در مورد رکن اول که برنامه‌ریزی و ابزار آن که برنامه‌ی راهبردی است سخن می‌گوییم.

برنامه‌ی راهبردی چیست؟

برنامه‌ی راهبردی یا به طور کلی تمام برنامه‌ها روشنگر مسیر هستند و راه موفقیت را به دانش‌آموزان نشان می‌دهند. برنامه داشتن شروعی است در ابتدای مسیر موفقیت؛ مسیری که در آن نظم مهم‌ترین حرف را خواهد زد. برنامه‌ی راهبردی کانون مملو از نظم، پیوستگی و انسجام است. این برنامه حاصل بیش از بیست سال تجربه‌ی برنامه‌ریزی و آموزش است.

این برنامه با هدف بررسی و مرور درس‌های پایه و پیش‌دانشگاهی هدف‌گذاری شده است که شامل دو بخش اجباری و اختیاری است و این حق را به دانش‌آموز می‌دهد که در دو نگاه درس‌های خود را بررسی کند: نگاه به آینده و نگاه به گذشته.

هر دانش‌آموز با توجه به نقاط ضعف و قوت خود یکی از دو نگاه را انتخاب کرده و در آزمون شرکت می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی این برنامه، نظم و انسجام آن است که به دانش‌آموز جهت‌دهی و هدف داشتن را می‌آموزد و می‌آموزد موفقیت راهی است که بدون برنامه‌ریزی محقق نخواهد شد.


پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب