ماه طلایی

یک جمله‌ی معروف است که می‌گوید از گذشته درس بگیریم و امروز را به گونه‌ای بسازیم که آینده را تضمین کند.یک جمله‌ی معروف است که می‌گوید از گذشته درس بگیریم و امروز را به گونه‌ای بسازیم که آینده را تضمین کند. ما هم بنا به تجربه‌ای که داشتیم در روزهای تابستان نگاهی به گذشته انداختیم و به گونه‌ای عمل کردیم که موفقیت آینده (سال تحصیلی) تضمین شود.

اکنون آینده به امروز رسیده است. باید نتیجه را ببینیم و تصمیمات جدید بگیریم.

 دو کار اساسی باید انجام دهیم:

اول این‌که یک جلسه با پشتیبان داشته باشیم و لیست کاملی از کتاب‌های مفید و مناسب انتخاب کنیم.

دوم این‌که روزهای شروع سال تحصیلی زمانی است که به مرور و یادآوری مطالب سال گذشته اختصاص دارد و مباحث جدید هم به‌آرامی تدریس خواهند شد. پس فرصت مناسبی برای یک برنامه‌ریزی عالی خواهیم داشت. در این بازه‌ی یک‌ماهه سعی کنیم سریع‌تر از دیگران حرکت کنیم. زمان بیش‌تری را به تمرین اختصاص دهیم. مخصوصاً برای درس‌هایی که در تابستان مطالعه کرده‌ایم. کل مطلب را می‌شود در یک جمله خلاصه کرد: «دور خود را تند کنید!»

مهرماه یک ماه طلایی است. طلایی باشید.