چگونه فرزندم به درس علوم علاقه‌مند شد؟

در یکی از روزهای سال گذشته به مدرسه‌ی پسرم رفته بودم تا با معلم او گفت‌وگویی درباره‌ی وضعیت تحصیلی‌اش داشته باشم.در یکی از روزهای سال گذشته به مدرسه‌ی پسرم رفته بودم تا با معلم او گفت‌وگویی درباره‌ی وضعیت تحصیلی‌اش داشته باشم. خیالم از درس‌های بخوانیم و بنویسیم و ریاضی راحت بود و می‌دانستم این درس‌ها نقطه‌ی قوت او هستند اما برای درس علوم این راحتی خیال را نداشتم. معلمش هم با حرف‌هایش تأکیدی بر این موضوع داشت.

باید فکر می‌کردم و راهی می‌یافتم!

من ساده‌ترین راه را انتخاب کردم: «کتاب!»

تعدادی کتاب با موضوع حیوانات و گیاهان و موضوعاتی که به علوم مرتبط می‌شد برای پسرم خریدم. بعد از آن گفت‌وگوی ما در ارتباط با این کتاب‌ها بود. مار «آناکوندا»، یوزپلنگ، تولید برق مارماهی، قهرمان بودن اسب‌ماهی پدر و...!

جالب این‌که حالا من هم اطلاعات زیادی پیدا کرده‌ام؛ چیزهایی که تا امروز نمی‌دانستم.

حالا فرزندم به درس علوم علاقه‌مند شده است.