در سال تحصیلی جدید بابرنامه باشید

برای این‌که بتوانید سال تحصیلی جدید را پرقدرت آغاز کرده و روزبه‌روز پیشرفت کنید باید بابرنامه عمل کنید. توجه به موارد زیر شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهد کرد.برای این‌که بتوانید سال تحصیلی جدید را پرقدرت آغاز کرده و روزبه‌روز پیشرفت کنید باید بابرنامه عمل کنید. توجه به موارد زیر شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهد کرد.

1) در کلاس درس شنونده‌ی فعال باشید و اگر حین تدریس معلم مواردی را متوجه نمی‌شوید حتما بپرسید.

2) بعد از تعطیل شدن مدرسه زمان خود را به دو بخش تقسیم کنید:

الف) در ابتدا درس‌هایی را مطالعه کنید که همان روز در مدرسه تدریس شده است. اگر با مشکلی مواجه شدید آن را یادداشت کرده و در جلسه‌ی بعدی از معلم خود بپرسید.

ب) در بخش دوم به مطالعه‌ی درس‌هایی بپردازید که فردا در مدرسه دارید و قبلاً تدریس شده است. سپس بعد از خواندن کتاب برای تمرین و تکرار بیش‌تر حل کتاب‌های کار و پرتکرار پیشنهاد می‌‌شود.