روز شکوفه‌ها

باز هم با پایان یافتن فصل تابستان بوی مهر در شهرها و کوچه‌های کشورمان پیچیده است و باز هم مدارس چشم به در دوخته‌اند و به انتظار نشسته‌اند تا سال تحصیلی جدید را همراه با دانش‌آموزان آغاز کنند.

باز هم با پایان یافتن فصل تابستان بوی مهر در شهرها و کوچه‌های کشورمان پیچیده است و باز هم مدارس چشم به در دوخته‌اند و به انتظار نشسته‌اند تا سال تحصیلی جدید را همراه با دانش‌آموزان آغاز کنند. با آغاز سال تحصیلی در اول مهر، میلیون‌ها دانش‌آموز به شوق آموختن، روانه‌ی مدرسه می‌‌شوند. همه‌ساله با شروع ماه مهر کوچه‌ها و خیابان‌ها رنگ و بوی دیگری پیدا می‌‌کنند و شور و شوق دانش‌آموزان جلوه‌ی زیبایی به جامعه می‌بخشد.

یکی از کارهای خوب آموزش و پرورش در سال‌های اخیر بازگشایی مدارس برای کلاس اولی‌ها قبل از شروع سال تحصیلی است. این کار آثار مفیدی در تقویت حس اعتمادبه‌نفس کودکان و هم‌چنین کاهش دلهره‌ی آن‌ها دارد. بازدید از مدرسه پیش از شروع سال تحصیلی به دانش‌آموز کلاس اولی کمک می‌‌کند که در محیط جدید اعتمادبه‌نفس پیدا کند و خود را با آن وفق دهد. بیش‌تر مدارس ابتدایی در پایان تابستان روزی را برای بازگشایی اختصاص می‌‌دهند که طی آن پدران و مادران و مخصوصاً خود دانش‌آموزان می‌‌توانند از  مدرسه و کلاس‌های درسی بازدید کنند.