کارنامه‌ی آزمون، ابزاری برای کنترل کیفیت

تلاش همه‌جانبه‌ی شما برای ارائه‌ی یک عملکرد مناسب در روز آزمون در دفتر برنامه‌ریزی‌تان کاملاً مشهود است.

کارنامه‌ی آزمون، ابزاری برای کنترل کیفیت

تلاش همه‌جانبه‌ی شما برای ارائه‌ی یک عملکرد مناسب در روز آزمون در دفتر برنامه‌ریزی‌تان کاملاً مشهود است. کمیت و کیفیت مطالعه‌ی دوهفته‌ای‌تان به‌وضوح قابل لمس است. با این شرایط به استقبال آزمون می‌روید تا باز هم به اندوخته‌های‌تان اضافه کنید. بی‌شک با آغاز سال تحصیلی جدید، برنامه‌ی منحصربه‌فرد و جدیدتری را همراه با جدیت خواهید داشت. آن‌چه در ابتدای سال تحصیلی حائز اهمیت است رابطه‌ی ماحصل یادگیری‌‌تان یعنی کارنامه‌ی آزمون و شروع برنامه‌ریزی برای هفته‌ی جدید مطالعه است.

1- کارنامه‌ی آزمون به شما نشان می‌دهد چه مقدار به برنامه‌ی راهبردی پایبند بوده و در برنامه‌ریزی هفتگی‌‌تان نظم داشته‌اید.

2- کارنامه‌ی آزمون نقاط قوت‌تان را برجسته می‌کند.

3- کارنامه‌ی آزمون ابزاری است برای این‌که بتوانید پاسخ اشتباهات قابل جبران خود را در آن بیابید و تسلط خود را روی مباحث در هفته‌ای که می‌خواهید شروع به برنامه‌ریزی کنید بیش‌تر کنید.

4- کارنامه‌ی آزمون در کنار دفتر برنامه‌ریزی و برنامه‌ی راهبردی ضلع کامل‌کننده برای تعادل بخشیدن به مطالعه‌تان است.

5- کارنامه‌ی آزمون یعنی لذت بردن از دریافت جایزه‌ای به نام موفقیت؛ موفقیت در آن‌چه یاد گرفته‌اید.

با کارنامه‌ی آزمون کیفیت در مطالعه‌تان را کنترل کنید. سعی کنید عصر روز آزمون کارنامه را دریافت کنید تا با دست پر برای هفته‌ی جدید برنامه‌ریزی کنید.