اهمیت پاسخ به سؤالات تشریحی دبستان

در برنامه‌ی راهبردی مقطع دبستان، در هر آزمون سؤالات تشریحی در ابتدای سؤالات تستی مطرح می‌شود و علاوه بر پاسخ‌برگ تستی، پاسخ‌برگ تشریحی نیز در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

اهمیت پاسخ به سؤالات تشریحی دبستان

در برنامه‌ی راهبردی مقطع دبستان، در هر آزمون سؤالات تشریحی در ابتدای سؤالات تستی مطرح می‌شود و علاوه بر پاسخ‌برگ تستی، پاسخ‌برگ تشریحی نیز در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. مدت‌زمانی که برای سؤالات تشریحی در نظر گرفته شده است، جدا از آزمون تستی است.

محاسبه‌ی نمره‌ی بخش تشریحی در کارنامه نیز جدا از تراز داوطلب در قسمت تستی است و هیچ گونه تأثیری در کم‌تر یا زیادتر شدن تراز آزمون تستی دانش‌آموز ندارد.

باید گفت به همان اندازه که کسب مهارت در تست‌زنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تمرین و کسب مهارت لازم در سؤالات تشریحی نیز مهم است. دانش‌آموزی که نتواند به سؤالات تشریحی پاسخ دهد نخواهد توانست به قسمت سؤالات تستی آن درس هم پاسخ دهد و درصد بالایی کسب کند و این نشان می‌دهد که دانش‌آموز، مبحث مورد نظر در آن درس را به طور کامل فرا نگرفته است و به‌اصطلاح یادگیری‌اش ناقص بوده است و ممکن است نتواند در مدرسه هم نمره‌ی کامل سؤالات را در آن مبحث از آن خود کند.

دانش‌آموز می‌آموزد که برای این‌که بتواند در تست‌زنی موفق شود باید ابتدا درس‌ها را به صورت تشریحی یاد بگیرد و به حل تمرینات مختلف بپردازد و پس از تسلط کامل، به سراغ حل تست برود.

در آزمون‌ها پاسخ به سؤالات تشریحی را نادیده نگیرید و با پاسخ دادن به آن‌ها نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و یادگیری خود را کامل کنید.