یادگیری فعال با کتاب پرتکرار

با توجه به موارد گفته‌شده شایسته است که هر دانش‌آموزی برای پیشرفت در مدرسه و آزمون‌ها از این کتاب برای درس‌های مورد نظر خود استفاده کند.

سیستم مغز انسان طوری است که هر چه بیش‌تر از آن کار کشیده شود فعال‌تر می‌شود. کتاب‌های پرتکرار با داشتن سؤالات متنوع تشریحی زمینه را برای این موضوع فراهم می‌کند. این کتاب یکی از جامع‌ترین منابع برای حل سؤالات و تمرینات استاندارد است.

درست‌ترین روش این است که خودتان بیندیشید و مسئله حل کنید؛ بنابراین این کتاب برای سنجش میزان یادگیری و آموختن مطالب به طور مفهومی و عمیق مناسب است. درواقع حل مسئله‌های متنوع تشریحی توسط دانش‌آموز و پرداختن به جواب مسئله روشی مؤثر برای آشنایی او با شیوه‌ی تفکر، توانایی‌ها و ضعف‌هایش است.

با توجه به موارد گفته‌شده شایسته است که هر دانش‌آموزی برای پیشرفت در مدرسه و آزمون‌ها از این کتاب برای درس‌های مورد نظر خود استفاده کند.