کتابی برای تسلط بر کتاب درسی

برای تقویت درس‌هایی مثل علوم و مطالعات و... باید کتاب درسی را با دقت زیادی بخوانید، وقت بگذارید و تمرکز کنید تا بتوانید همه‌ی مطالب را به ذهن بسپارید.برای تقویت درس‌هایی مثل علوم و مطالعات و... باید کتاب درسی را با دقت زیادی بخوانید، وقت بگذارید و تمرکز کنید تا بتوانید همه‌ی مطالب را به ذهن بسپارید.

حالا نوبت قدم بعدی است. باید مطمئن شوید هر چیزی را که مطالعه کردید به‌خوبی یاد گرفته‌اید. پس لازم است کمی تمرین کنید. باید از کتابی استفاده کنید که از خط به خط کتاب درسی سؤال داشته باشد و سؤالاتی را انتخاب کنید که از نظر یک معلم سؤال خوب و مهمی باشد.

کتاب دوسالانه (کتاب سؤالات پرتکرار) همه‌ی این ویژگی‌ها را دارد و به شما کمک می‌کند متن کتاب را کاملاً یاد بگیرید و برای امتحانات مدرسه آماده باشید. علاوه بر این وقتی با این کتاب تمرین کنید به مرور زمان پاسخ‌گویی به سؤالات تستی هم برای‌تان آسان می‌شود؛ زیرا برای حل سؤالات تستی باید اول سؤالات تشریحی را به‌خوبی جواب دهید.