چگونه افزایش تراز داشته باشیم (2)

اگر ساعت مطالعه‌ی بالایی داری اما از نتیجه‌ی کار خود، راضی نیستی باید به سراغ روش صحیح مطالعه بروی. این سؤال را از خود بپرس: «آیا من از روش درستی برای مطالعه استفاده می‌کنم؟

اگر ساعت مطالعه‌ی بالایی داری اما از نتیجه‌ی کار خود، راضی نیستی باید به سراغ روش صحیح مطالعه بروی. این سؤال را از خود بپرس: «آیا من از روش درستی برای مطالعه استفاده می‌کنم؟ آیا من از روش 5گانه استفاده می‌کنم؟»

روش 5 گانه چیست؟

اول باید درس را درست و مفهومی بخوانی. بهتر است مبحث را به خوبی درک کنی (مرحله‌ی اول: ادراک) و بعد از آن‌که مبحث مورد نظر را خواندی، باید به حل تمرینات تشریحی بپردازی تا مبحث مورد نظر را تثبیت کنی (مرحله‌ی دوم: تثبیت). حالا وقت آن رسیده که تسلط خود را بر این مبحث بالا ببری؛ یعنی شروع به تست زدن کنی (مرحله‌ی سوم: تسلط) و بعد از طی کردن این سه مرحله می‌رسیم به مرحله‌ی چهارم یعنی آزمون و ارزیابی. باید آن را به نحو احسن انجام دهی و بعد از آن، مرحله‌ی پنجم یعنی جمع‌بندی است. نباید آزمون را به‌سادگی رها نکنی. باید همان روز، آزمون را بررسی کنی و اشتباهات خود را در دفتر خودآموزی بنویسی و سعی کنی اشتباهاتت را در آزمون بعدی جبران کنی. با رعایت و اجرای درست این 5 روند صحیح مطالعه می‌توانی به نتیجه‌ی مطلوب خود برسی.