نوروز 96

اهمیت آزمون‌های تابستان

تعطیل شدن مدارس و شروع تابستان آغازی جدید برای دانش‌آموزان محسوب می‌شود.تعطیل شدن مدارس و شروع تابستان آغازی جدید برای دانش‌آموزان محسوب می‌شود. در ذهن دانش‌آموزان شروع تابستان فرصت مناسبی برای تفریح و سرگرمی است؛ اما اگر در این فصل دانش‌آموز تمام وقت خود را صرف تفریح و سرگرمی کند، آخر تابستان ضرر می‌کند. تابستان زمان مناسبی برای استراحت دانش‌آموزان است، ولی اگر نتوانند درست از این زمان استفاده کنند، آموخته‌های قبلی خود را فراموش می‌کنند. در تابستان دانش‌آموزان دو هدف اصلی را از طریق آزمون‌های برنامه‌ای کانون دنبال می‌کنند.

1- مرور درس‌های سال قبل

2- پیش‌خوانی یک یا دو درس از درس‌های سال آینده

هدف اول مرور درس‌های سال قبل است که دانش‌آموز با مطالعه‌ی دوباره‌ی درس‌های سال قبل به تثبیت آموخته‌های خود کمک می‌کند و از فراموش شدن آن‌ها جلوگیری می‌کند. هدف دوم یک یا دو درس از درس‌های سال آینده است که دانش‌آموزان با مشورت پشتیبان و پدر و مادر خود می‌توانند از بین درس‌های سال آینده‌، یک یا دو درس را پیش‌خوانی کنند. معمولاً دانش‌آموزان پیش‌خوانی درس‌ها را از طریق شرکت در کلاس یا استفاده از دی‌وی‌دی آموزشی یا با کمک ابزارهای دیگر مثل کتاب تابستان انجام می‌دهند. پیش‌خوانی درس‌ها باعث می‌شود دانش‌آموز وقتی مهرماه به کلاس درس می‌رود و معلم شروع به تدریس می‌کند، توانایی یادگیری او افزایش یابد و درس را بهتر یاد می‌گیرد.

مفاعیل از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی