آغاز سال جدید و یک انگیزه‌ی عالی

تیک‌تاک تیک‌تاک، صدای گردش عقربه‌های ساعت، صدای دلنواز زنگ مدرسه، آغاز سال جدید، سالی پر از موفقیت و شروعی دوباره برای بهترین بودن.

تیک‌تاک تیک‌تاک، صدای گردش عقربه‌های ساعت، صدای دلنواز زنگ مدرسه، آغاز سال جدید، سالی پر از موفقیت و شروعی دوباره برای بهترین بودن.

پاییز از راه رسید. در‌های مدارس باز شده‌اند. فصل درس خواندن آغاز شده است.

اکنون باید با پشتکار و همت و تلاش برای سال جدید شروع به کار کنید.

قدم اول را به سمت آغازی نو بلند و محکم و استوار بردارید. هدفتان را فراموش نکنید؛ زیرا هدف شما چیزی جز بهترین بودن و بهترین ماندن نخواهد بود.

سال جدید آغاز شده است. تصمیم خود را بگیرید. می‌خواهید امسال چگونه باشید و چگونه عمل کنید؟

از همین ابتدا با اراده و مصمم درس خواندن را شروع کنید.

موفقیت سخت نیست. با تلاش، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری مناسب به بهترین نتیجه خواهید رسید.

این آغاز می‌تواند بهترین شروع شما برای دست‌یابی به هدف یک‌ساله‌ی شما باشد.

هدفتان موفقیت است؛ پس در کسب این موفقیت، تمام مراحل را یک به یک پشت سر بگذارید و طی کنید. این شما هستید که پیروز میدان خواهید شد.

زمان حال ساده (‌نگاه به گذشته )‌ از زبان انگلیسی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم )
دبیر : علی اکبر افرازی