جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

جلسه معرفی و آشنایی با کتابهای جدید فرهنگی آموزش قلم چی

جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

 سه شنبه 29 شهریور، کتاب های جدید کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) که با طرحی نو آماده و تولید شده بود، به مدیران مناطق تهران، مدیران و مسئولان کتاب در شهرهای اطراف تهران، مدیران آموزشگاه های هماهنگ، مدیران آموزشی مدارس سرای دانش و پشتیبان های ویژه کانون معرفی شد. در این جلسه هر یک از مسئولان تولید کتاب ها، ویژگی کتاب ها را برای حاضران تشریح کردند. و در پایان حاضران به نحوه ارائه توضیحات از سوی این مسئولان رای عالی تا ضعیف دادند.


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران دختر مناطق 4 گانه تهران


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران رابط با مدارس تهران


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران و پشتیبان های واحد آموزشگاه های هماهنگ تهران


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران آموزشی مدارس سرای دانش


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران دختر شهرهای اطراف تهران 


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران پسر شهرهای اطراف تهران 


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران و پشتیبان های واحد آموزشگاه های هماهنگ تهران


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

مدیران پسر مناطق 4 گانه تهران


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

پشتیبان های ویژه تهران


جلسه معرفی و آشنایی با کتاب‌های جدید کانون

همکاران واحد ارزیابی 


پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب