افزایش زمان ورزش در مدارس سلامت استخوان دختران را افزایش می‌دهد

مطالعات انجام شده توسط محققان سوئدی نشان داده است که افزایش زمان ورزش و طول کلاس‌های تربیت بدنی در مدارس باعث افزایش سلامت استخوان دختران می‌شود.به‌ گزارش ‌ایسنا ‌و ‌به نقل از سایت Science daily، در مطالعات انجام شده تاثیر ورزش در مدرسه بر تراکم استخوان دانش‌آموزان بررسی شد.

در این مطالعات 170 دانش‌آموز (72 دختر و 98 پسر) مورد بررسی قرار گرفتند. تعدادی از این افراد در هفته‌ 200 ‌دقیقه کلاس تربیت ‌بدنی داشتند و تعدادی دیگر 60 ‌دقیقه.

بررسی‌ها نشان داد که افزایش میزان کلاس‌های تربیت ‌بدنی بر افزایش تراکم استخوان دختران نقش اساسی دارد. البته این تاثیر در پسران آنچنان مشاهده نشد.

محققان معتقدند که این اختلاف احتمالا به این دلیل است که دختران به طور کلی نسبت به پسران کمتر فعالیت  می‌کنند. پسران در این مطالعات پیش از شروع تحقیقات نیز هفته‌ای سه ساعت فعالیت داشتند. بنابراین میزان فعالیت در طی مطالعات تاثیر آن چنانی بر استخوان در آنها نداشته است.

با این حال افزایش زمان ورزش در مدرسه می‌تواند تاثیر زیادی بر سلامت استخوان دختران داشته باشد. با توجه به این که زنان بیشتر از مردان درگیر بیماری‌های استخوان و پوکی استخوان می‌شوند، توجه به این قضیه می‌تواند از آسیب‌های جدی به سلامت زنان در سنین بالاتر جلوگیری کند.

منبع :