توزیع بن لوازم التحریر به دانش آموزان کم برخوردار

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 7 از اختصاص بن خرید لوازم التحریر به 800 دانش آموز کم برخوردار این منطقه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 7 از اختصاص بن خرید لوازم التحریر به 800 دانش آموز کم برخوردار این منطقه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی حیدری با اشاره به اهمیت اقدامات خیرخواهانه گفت: با هماهنگی معاونت اجتماعی فرهنگی و آموزش و پرورش منطقه 7 بن کارت های لوازم التحریر بین دانش آموزان کم برخوردار توزیع می شود.
وی در ادامه از اجرای طرح اجتماع محور ارتقاء کیفیت زندگی بانوان و خانواده خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف رصد وضعیت زنان و خانواده و شناسایی مسائل و اولویت های آنان در سطح محلات اجرا می شود.
معاون شهردار منطقه 7 یادآور شد: در اجرای این طرح هدف بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی بانوان و خانواده‌های در معرض آسیب و فقر، از طریق گروههای همیار محلی زنان است که در راستای مأموریت ها و وظایف مدیریت شهری صورت می گیرد و برای اجرای آن از هم اندیشی های محلی، مطالعات صورت گرفته در هر محله و سایر منابع بهره گرفته می شود.
بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 7، بسترسازی جهت تداوم همیاری های اجتماعی در سطح محله با محوریت خانه، خانواده و سبک زندگی، افزایش سرمایه اجتماعی از طریق تشکیل گروه های بانوان همیار در جهت محرومیت زدایی و کاهش فقر خانواده های نیازمند و بسترسازی جهت تشکیل گروه‌های همیاری اجتماعی بانوان و پایدارسازی آنان در جهت بهبود وضعیت زنان و خانواده در سطح محله، از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

منبع :