نوروز 96

ثبت زیبایی‌های طبیعت

عکس‌های بی نظیری از طبیعت که در قاب دوربین کاربران فضای مجازی به ثبت رسیده است عکس های بی نظیری از طبیعت که در قاب دوربین کاربران فضای مجازی به ثبت رسیده است

ثبت زیبایی‌های طبیعت


ثبت زیبایی‌های طبیعت

ثبت زیبایی‌های طبیعت

ثبت زیبایی‌های طبیعت

ثبت زیبایی‌های طبیعت

ثبت زیبایی‌های طبیعت


منبع :

ماده ژنتیک ، کروموزوم‌ ها و میوز و میتوز از زیست شناسی سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم تجربی)
دبیر : مازیار اعتمادزاده