جلسه پرسش و پاسخ با حضور رتبه برتر کنکور 95 بافت

جلسه پرسش و پاسخ دانش آموزان سال سوم و چهارم دبیرستان در تاریخ 27 شهریور 95 با حضور رتبه 370 کنکور سراسری 95 "زهرا صادقی نژاد" ، در دفتر کانون فرهنگی بافت برگزار شد.

جلسه پرسش و پاسخ دانش آموزان سال سوم و چهارم دبیرستان در تاریخهای  27 و 28 شهریور 95 با حضور رتبه 370 کنکور سراسری 95 "زهرا صادقی نژاد" ، در دفتر کانون فرهنگی بافت برگزار شد.

در این نشست صمیمانه , خانم صادقی نژاد به جدید بودن تست های کتاب نسبتادشوار - دشوار - دشوارتر اشاره کردند. ایشان همچنین استراتژی بازگشت خودشان را در جلسه کنکور توضیح دادند و دانش آموزان حاضر در جلسه را به تک برنامه ای بودن و اعتماد کامل به برنامه راهبردی آزمون های کانون دعوت کردند.


جلسه پرسش و پاسخ با حضور رتبه برتر کنکور 95 بافت

جلسه پرسش و پاسخ با حضور رتبه برتر کنکور 95 بافت


جلسه پرسش و پاسخ با حضور رتبه برتر کنکور 95 بافت

جلسه پرسش و پاسخ با حضور رتبه برتر کنکور 95 بافت


                                  زهرا صادقی نژاد به همراه مسئول نمایندگی - مادر و پشتیبان سال قبل                                

جلسه پرسش و پاسخ با حضور رتبه برتر کنکور 95 بافت

                        زهرا صادقی نژاد به همراه تراز برترهای حاضر در جلسه ( سال چهارم / رشته تجربی)

جلسه پرسش و پاسخ با حضور رتبه برتر کنکور 95 بافت