بهترین برنامه‌ریز فرزندتان کیست؟

نقش خانواده در موفقیت فرزند این است که برای فراهم کردن محیطی آرام و دور از استرس تلاش کنند تا دانش‌آموز بتواند برنامه‌ی خوبی برای خود تهیه کند.

اکثر خانواده‌ها وقتی فرزندشان به سن حساس و سرنوشت‌ساز می‌رسند بیش‌تر انرژی، وقت و هزینه‌شان را صرف پیدا کردن بهترین گزینه‌ها می‌کنند تا آن گزینه‌ها برای فرزندشان برنامه‌ریزی کنند.

آیا این کار صحیح است؟ بهترین برنامه‌ریز چه کسی است؟

بهترین برنامه‌ریز برای هر کس، خود اوست؛ چون هر شخص خودش می‌داند که صبح می‌تواند درس بخواند یا عصر یا در آن زمان توانایی خواندن چه درسی را دارد یا این‌که در چه محیطی تمرکز بیش‌تری دارد.

کافی است توانایی‌های خود را بشناسید و بتوانید انتخاب‌های خود را درست مدیریت کنید. در خواندن درس‌ها سهل‌انگاری نکنید و طبق برنامه‌ریزی پیوسته و دقیق مانند برنامه‌ی راهبردی کانون پیش بروید.

پس نقش خانواده چه می‌شود؟

نقش خانواده در موفقیت فرزند این است که برای فراهم کردن محیطی آرام و دور از استرس تلاش کنند تا دانش‌آموز بتواند برنامه‌ی خوبی برای خود تهیه کند.