پاییزی بهاری

پاییزت بهاری خواهد شد اگر درس هر روز را همان روز بخوانی و این مهم را در دستور کارت قرار دهی.بوی مهرماه به مشام می‌رسد. حس می‌کنی؟ پاییز در راه است. البته می‌تواند این پاییز برای تو بهاری با خود داشته باشد فراموش‌نشدنی؛ بهاری که تو در دل پاییز می‌سازی اگر بخواهی. 

پاییزت بهاری خواهد شد اگر درس هر روز را همان روز بخوانی و این مهم را در دستور کارت قرار دهی. 

درس هر روز را همان روز خواندن چندین مزیت دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به بالا رفتن سرعت مطالعه و نتیجه‌بخش و پربازده بودن آن اشاره کرد. درنتیجه علاقه‌ی شما به درس هم بیش‌تر می‌شود. اگر می‌خواهی در دل زردی پاییز سرسبزی و نشاط بهار را داشته باشی درس هر روز را در همان روز بخوان.