پیش به سوی آینده

توانایی‌های‌تان را باور کنید و مطمئن باشید شما سزاوار رسیدن به هدف‌های والای‌تان هستید.

همیشه این را از بزرگ‌ترها شنیده‌ایم که هر چه در گذشته اتفاق افتاده است به پایان رسیده و قابل بازگشت نخواهد بود؛ ولی من این جمله را تکمیل می‌کنم؛ زیرا به این باور رسیده‌‌ام که گذشته شاید قابل برگشت نباشد ولی قابل جبران است؛ به‌ویژه برای دانش‌آموزان.

دانش‌آموزانی که به هر دلیل از تابستان یا حتی سال تحصیلی خود به بهترین نحو استفاده نکرده‌اند می‌توانند کم‌کاری خود را با انتخاب هدف و داشتن برنامه‌ی مناسب، جبران کنند.

مسیرتان را انتخاب کنید. در حرکت در مسیر درس خواندن به عقب نگاه نکنید. هدف شما پیروزی و کسب نمره‌ی عالی باشد. شما با انتخاب هدفتان برای پیروزی می‌توانید با دید مثبت به جلو نگاه کنید.

اگر درس خواندن را صحیح و بابرنامه پیش ببرید، مطمئن باشید در طی مسیر توانایی‌های خودتان را کشف خواهید کرد و به موفقیت دست پیدا می‌کنید.

توانایی‌های‌تان را باور کنید و مطمئن باشید شما سزاوار رسیدن به هدف‌های والای‌تان هستید.