آزمون قبل از آزمون

برای نتیجه‌گیری بهتر در آزمون‌ها باید قبل از هر آزمون به مرور و دوره کردن درس‌های مطالعه‌شده بپردازید سپس خود را ارزیابی کنید.برای نتیجه‌گیری بهتر در آزمون‌ها باید قبل از هر آزمون به مرور و دوره کردن درس‌های مطالعه‌شده بپردازید سپس خود را ارزیابی کنید. دفترچه‌ی سؤالات آزمون غیر حضوری که هر آزمون در اختیار شما قرار می‌گیرد چند درس مهم آزمون آینده را مورد توجه قرار داده است.

روز قبل از آزمون از این دفترچه به عنوان یک آزمون مستقل استفاده کنید و با اعمال زمان سؤالات آن را حل کنید. در پایان، پاسخ‌های اشتباه و سؤالات نزده را مورد بررسی قرار دهید. از فواید موفق این کار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • افزایش قدرت تست‌زنی

  • تمرین و به‌کارگیری انواع تکنیک‌ها از قبیل تکنیک ضربدر و منها، دو خودکار و...

  • شناسایی سریع یادگیری‌های ناقص و رفع آن‌ها

  • آمادگی بهتر و بیش‌تر برای آزمون اصلی