وقتی به آخر فصل رسیدید، خلاصه‌ی فصل را بخوانید

مطالعه‌ی خلاصه‌ی فصل دید کلی به شما می‌دهد و کل فصل در ذهن شما جای می‌گیرد.

مطالعه‌ی خلاصه‌ی فصل دید کلی به شما می‌دهد و کل فصل در ذهن شما جای می‌گیرد. 

مطالعات نشان می‌دهد کل هر چیز زودتر از اجزای آن در ذهن جای می‌گیرد. مثلاً ابتدا کل درخت را می‌بینیم بعد به شاخه‌ها و برگ‌های آن توجه می‌کنیم. کل تابلو نقاشی نیز زودتر از اجزای آن در ذهن مجسم می‌شود. 

 در کلاس اول ابتدایی نیز ابتدا کل کلمه و بعد اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن را یاد می‌دهند. مثلاً اول آب، بعد آ و ب را جداگانه یاد می‌دهند. وقتی توانستید کل یک فصل، یعنی چارچوب آن را در ذهن خود جای دهید، متوجه خواهید شد که اجزا خودبه‌خود جای خود را پیدا می‌کنند. پس از جای گرفتن چارچوب، اجزا با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند و یکپارچه می‌شوند. می‌دانیم که یکپارچه شدن مطلب، یادگیری و یادآوری آن را آسان‌تر می‌کند.