شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی

روش شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی نیازمند شناخت ویژگی‌ها و توانایی‌های فردی مانند سوابق یک مدیر موفق است و ابزار آن، دفتر برنامه‌ریزی است.

 از جمله قسمت‌های مهمی که در برنامه‌ی راهبردی مشخص شده و می‌توان گفت که اصل برنامه‌ی راهبردی است مشخص کردن بودجه‌بندی هر درس و مبحث برای آزمون بعد است. این برنامه برای همه‌ی دانش‌آموزان، یکسان و کلی در نظر گرفته شده است؛ اما این برنامه باید طبق خصوصیات و ویژگی‌های هر دانش‌آموز شخصی‌سازی شود. برای مثال بیست صفحه از یک درس برای آزمون دو هفته‌ی بعد در نظر گرفته شده است. اکنون این بستگی به خود دانش‌آموز دارد که این قسمت مشخص‌شده از درس را در چه روزی و در چه بازه‌ای از روز و در چه بازه‌ی زمانی مطالعه خواهد کرد. بی‌شک این موضوع برای هر دانش‌آموزی متفاوت و منحصربه‌فرد است. این نشانگر لزوم شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی بر اساس ویژگی‌های فردی است.

روش شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی نیازمند شناخت ویژگی‌ها و توانایی‌های فردی مانند سوابق یک مدیر موفق است و ابزار آن، دفتر برنامه‌ریزی‌ است. برای این‌که بدانید و تخمین بزنید که قسمت مشخص‌شده از یک درس را در چه مدتی و در چه بازه‌ای از زمان مطالعه‌ی دوهفتگی خود می‌توانید مطالعه کنید باید به شناخت از خود برسید. دفتر برنامه‌ریزی این شناخت را بر اساس تجربیات گذشته‌ی خودتان (ساعات مطالعه‌ی گذشته‌) به شما خواهد داد.

آیینه چون نقش تو بنمود راست            خود شکن، آیینه شکستن خطاست