چگونه به یادگیری خود سرعت ببخشیم؟

هنگام درست کردن ترشی بلافاصله نمی‌توان آن را خورد، بلکه باید مدتی بگذرد تا قابل خوردن باشد.

هنگام درست کردن ترشی بلافاصله نمی‌توان آن را خورد، بلکه باید مدتی بگذرد تا قابل خوردن باشد. مطالعه‌ی مطالب و یادگیری نیز همین طور است. باید فرصت دهید تا آن‌ها مجال استحکام پیدا کنند. پس برای جلوگیری از فراموشی مطالب مطالعه‌شده باید اجازه دهید تا آن‌چه را یاد می‌گیرید در ذهنتان جا بیفتد.

اگر بلافاصله با یادگیری مطالبی به سراغ مطلب بعدی بروید یادآوری مطالب قبلی با دشواری روبه‌رو خواهد شد؛ مخصوصاً اگر آن دو مطالب به یکدیگر شبیه باشند. دلیل این امر تداخل و عدم استفاده از یادگیری‌هاست؛ بنابراین باید سعی کنید آن‌چه را آموخته‌اید مورد استفاده قرار دهید و به آن بیندیشید.

حرکت شناسی در دو بعد از فیزیک چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : سیاوش فارسی