تهیه‌ی دارو قبل از تشخیص پزشک؟!

مریضی که به پزشک مراجعه می‌کند، وظیفه‌ی اصلی پزشک تشخیص درست به کمک آزمایش و گرفتن عکس است. بعد از آن نوع دارو و میزان آن را توصیه می‌کند و نسخه می‌دهد.انسان‌های موفق از تجربه‌ی تخصصی دیگران استفاده می‌کنند. با 18 سال سابقه در امر آموزش به شما دانش‌آموزان عزیز توصیه می‌کنم، قبل از عضویت در کانون کتاب کمک‌درسی تهیه نکنید.

یک مثال عینی و واضح:

مریضی که به پزشک مراجعه می‌کند، وظیفه‌ی اصلی پزشک تشخیص درست به کمک آزمایش و گرفتن عکس است. بعد از آن نوع دارو و میزان آن را توصیه می‌کند و نسخه می‌دهد.

در این مدت چند سال فعالیت بارها مشاهده شده دانش‌آموز به کانون مراجعه کرده حتی بیش‌تر وقت‌ها با اولیا اظهار می‌دارند که تمام کتاب‌هایی که در بازار وجود دارد تهیه کرده‌اند، حتی با قیمت بالا.

آیا بهتر نیست در آزمون‌ تعیین سطح شرکت کنید و متوجه مشکلات آموزشی خود شوید؟

فرض کنید در آموزش مفهومی یا حل تمرین کتاب درسی مشکل دارید یا این‌که در تست زدن وقت کم می‌آورید. بعد از آن با مشورت مشاور و اولیا کتاب مورد نظر را تهیه کنید آن هم با مبلغ بسیار کم‌تر.

برخی از دانش‌آموزان حتی با تأیید اولیا معتقدند مشکل آن‌ها تست نزدن است؛ در صورتی که کاملاً اشتباه است. مطمئن باشید اگر دانش‌آموز مطالب کتاب درسی را درک کند و سپس تمرینات کتاب درسی را با کتاب پرتکرار حل کند، مشکل زیادی در تست زدن نخواهد داشت.