در آزمون‌های کانون برای الکترونیک هنرستان شرکت کنیم

بررسی و پاسخ به سوالات دانش آموزان در مورد حذف کنکورگروه هنرستان- الکترونیک


اخیرا متوجه آن هستیم که بعضی از هنرستانی های سوم ما اشتباه بزرگی را مرتکب میشوند و میگویند" ما کنکور نداریم دیگر در آزمونهای کانون شرکت نمیکنیم"

جواب: درست است کنکور الکترونیک حذف شده اما شرط معدل که هنوز هم در قبولی شما موثراست.


گروه هنرستان- الکترونیک باتوجه به این موضوع سعی بر این داشت که برای این داوطلبان خاصش چاره ای بیندیشد که همین طور هم شد.

در آزمونهای الکترونیک درسهایی که در امتحانات نهایی می آیند گنجانده شده و تمامی طرح سوالات از امتحانات نهایی و با ایده گرفتن از آنها طرح شده است.


بگذارید سری به قبولی های امسال که بدون کنکور بوده اند بزنیم:

شاهد این هستیم کسانی که در آزمونهای کانون دارای تراز بالایی بودند در دانشگاه های شمسی پور پذیرفته شده اند.

نتیجه:در آزمونهای کانون شرکت میکنیم زیرا قبولی دانشگاه شرط معدل است و با تمرین سوالات امتحان نهایی معدل خود را ارتقا میدهیم.


با امید موفقیت تمامی دانش آموزان کوشای کانونی

ایمان صادقی فرد