اندیشیدن، یک راه‌حل خوب

در مورد دستاوردهای‌تان بیندیشید. این‌که شما بدانید برای هر موفقیتی چه کارهایی انجام داده‌اید و چه مسیری را طی کرده‌اید به لحاظ تثبیت و استمرار این موفقیت لازم و ضروری است.در مورد دستاوردهای‌تان بیندیشید. این‌که شما بدانید برای هر موفقیتی چه کارهایی انجام داده‌اید و چه مسیری را طی کرده‌اید به لحاظ تثبیت و استمرار این موفقیت لازم و ضروری است.

گفت‌وگو قدم دوم این مهارت است. بعد از شناختن روش‌ها و تکنیک‌ها با اولیا یا پشتیبان خود در مورد آن‌ها گفت‌وگو کنید. تحلیل روش‌ها و بررسی میزان تأثیرگذاری آن‌ها ذهنتان را شفاف خواهد کرد.

وقتی با طی دو مرحله‌ی قبل روش‌های موفق خود را یافتید باید بتوانید در مورد آن‌ها صحبت کنید. در مورد این روش‌ها به سایرین توضیح دهید و از این راه به قطعیت پیشرفت خود پی ببرید.

جلسات 5نفره یک بستر مناسب برای شکوفایی و تقویت این توانایی و مهارت‌هاست.