آزمون‌ها حلقه‌های زنجیر هستند

شرکت در این آزمون‌ها با مطالعه‌ی کافی چه برای دانش‌آموزانی که در تابستان درس خوانده‌اند و چه آن‌هایی که از ابتدای مهر به آزمون‌ها پیوسته‌اند ضروری است.دو آزمون جمع‌بندی 26 شهریور و 9 مهر مانند حلقه‌های زنجیر به‌هم‌پیوسته و البته مکمل هم هستند. برای این‌که بتوانید بازده کاری خود را افزایش دهید و هم‌چنین سال تحصیلی را با اقتدار شروع کنید، این دو حلقه را از هم جدا نکنید.

شرکت در این آزمون‌ها با مطالعه‌ی کافی چه برای دانش‌آموزانی که در تابستان درس خوانده‌اند و چه آن‌هایی که از ابتدای مهر به آزمون‌ها پیوسته‌اند ضروری است.

در آزمون اول درس‌های خوانده‌شده را جمع‌بندی کرده و نقاط قوت و چالشی‌تان را شناسایی کنید. در آزمون دوم فرصت برای تمرکز روی نقاط چالشی دارید. هم‌چنین مرور درس‌های سال قبل منجر به حضور با آمادگی کامل در مدرسه می‌شود.

همایش جمع بندی عربی بخش اول (منصوبات)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی